РУЖЕВИЧ

Чеслав Милош

превод от полски: Здравко Кисьов

той прие това сериозно
а сериозният простосмъртен
не танцува

запалва две дебели свещи
сяда пред огледалото
развеселен от лицето си

няма снизхождение
за лекомислието на формите
за забавността на човешките вярвания
иска да знае непременно

копае черната пръст
той е лопата и ранена от нея къртица