ПОВИКАЙ МЕ

Валерио Орлич

превод от хърватски: Ваня Ангелова

ПОВИКАЙ МЕ

Повикай ме
по-късно,
когато падне вечерта.
Искам да се насладим на залеза на слънцето!

Спряло се е слънцето на един боров клон.
Паяжина
виси над морето.

О, колко е красиво
изпод плитчините!
Чайките летят над Златните скали.

Само в далечината
още свети
запаленият фар,
докато къщата стара се люлее в морето открито.

Повикай ме
после,
когато падне вечерта,
когато слънцето се спусне под маслиновите горички!

Обади ми се
по-късно,
когато на хоризонта
се изключат светлините и изчезне изображението!


И МАСЛИНАТА СЕ СМЕЕ

Сред каменните развалини
и маслината се смее,
докато бурята мощно гали морето.
Свистят звуци на флейти.

Някъде в далечината
пастирът се заиграва с вятъра.
Влачи хлад на премръзналото му лице.

Моят остров прилича на космическа земя.
Отвсякъде се радва на плодовете си,
навсякъде животът оцелява.

И маслината се смее
на оголения карст…

Душата се осолява в чистото море.
Милван от слънцето,
се развлича борът.


ЛИСТЪТ

Заглеждам се в жълтия лист
почти цяла минута.
Заиграва се с вятъра
тук, по моя път.

Изпълнен е с щастие.
Виж! Усмивката му стърчи.
Достига до мене
и затваря очи.

Мига, премигва,
сякаш е срамежлив.
Язди вятъра
и става невидим.