КЪМ ПРИЯТЕЛЯ

Генадий Алексеев

превод: Марко Марков

Бъди светъл, приятелю мой,
гори,
не угасвай!
Твой дълг е да блестиш,
да сияеш,
да бъдеш винаги светъл.
Запомни:
светът ще загине, ако ти
не си непрекъснато огън.

Когато наоколо е ден,
не се успокоявай -
незабележимо,
но упорито пламти.
Угаснат ли изведнъж
всички светлини -
дори сам,
съвсем сам разсъмвай
в мрака.

Пред лицето на живота
и пред лицето на смъртта -
еднакво светъл,
безстрашно светъл бъди.
Животът ще се взре в тебе -
ще се учуди,
ще плесне с ръце,
ще се разсмее.

А когато на крачка от теб
е смъртта -
ще се смути,
ще спре,
ще те почака.