ПОРЪЧКА

Ян Костра

превод: Пенчо Симов

„Нови стихове за любовта
искаме за книжката през май -
бодри, радостни…” - заръча тя,
младата редакторка по телефона.

Аз написах, но комай
тъжен им е тона!

Хубаво е, мисля си, туй, гдето
искат за „Словачка” нещо с весел край
в чест на пролетта. И ето,
бих написал с радост най-голяма…
Но такъв стих се твори от двама.