НАД ЧЕРНО МОРЕ

Калина Жиола

превод от полски: Ваня Ангелова

НАД ЧЕРНО МОРЕ

каменист плаж
като лунна долина

острите черупки
нараняват ходилата

вълните донасят
миризмата на риба и водорасли

белите им гриви
се разпръскват по брега
във вид на преливащи мехурчета

монотонен шум
извечната песен на морето
е като детска приспивна песен

слънцето поглежда
иззад пламналите планини

небето без облаци
е толкова самотно

розова медуза
лежи на пясъка
задържайки последната си въздишка

а морето все шуми


СОНЕТ

Аз няма да ти донеса сонети от Крим.
Те вече са написани от велик поет.
Ще ти донеса само песните на цикадите
и върховете на омитите от дъжда планини.

Ще ти донеса шепа утринни мъгли,
извиващи върху вълните лъчистата си сянка,
врявата на чайките при залеза на слънцето,
или един зеленичък листец.

Ако искаш, ще ти донеса
твърдостта на камъчетата, нажежени на слънцето,
сребърния силует на делфина
и следобедната дрямка.

Ще ти донеса няколко раковини,
снимки на старинни манастири…
Може би дори и солта на Черно море…

Само не искай кримски сонети.


КРИМ

очите ти са с цвета на морето
химните на цикадите и на вълните
са като древна песен
небето е загърнато с прозрачен воал
и плажът е нагрят като печка

върховете на скалите остри като мечове
спят тихия си сън в лъчите на слънцето
така е в рая навярно

искам да догледам този сън


ЗАВРЪЩАНЕ ОТ КРИМСКАТА ВАКАНЦИЯ

и ето че лятото свърши
а аз в най-отдалечения сандък
хвърлих пет мидени черупки
и на луната тъмния сърп

сложих крясъка на чайките
и два горещи камъка
ранните вечерни сенки
вкуса и аромата на зрели пъпеши

преди да затворя сандъка
ще скрия в него пет пера
зеленината на топлите ти очи
и една твоя целувка


СУВЕНИРИ ОТ СЕВАСТОПОЛ

люлеенето на меките вълни
едва чуващия се шум на вятъра
и въртящото се в слънцето изумрудено конче
силните ти ръце и нежността на твоите прегръдки
- всичко това ще скрия до дългата досадна зима

а когато снегът прикрие клоните на голите дървета
вместо утринния кикот - дрезгавия крясък на враните -
ще си спомня златното сияние на слънцето над морето
и мислено ще бъда отново там, където си ти и цикадите