СТИХОВЕ

Глеб Пагирев

превод: Марко Марков

1941-ВА

Възпирам бликналото слово,
захвърлям острия молив.
Гори полето модмосковно,
блиндажът стене като жив.

Поет ли си? Вземи гранати,
придърпвай пръстените пак! -
по фронта шетат автомати,
в лицето бие пръст и сняг.

Умри, но стой! - не е закана.
По-ценна е като мотив
от листа хладната стомана,
щика - от острия молив.

Не бива листите да дишат
лирични, ласкави слова.
Днес хората с кръвта си пишат -
мастило нямат, затова.

Земя, изтръпнала в угроза,
окоп, бодлива тел и щик…
Война, война - свещена проза
и позабравен вече стих.


КЪМ ЖИВИТЕ

Живея на земята трети път.
Умирах само за една победа.
Съзрелият наяве свойта смърт,
без страх и болка в бъдещето гледа.

Да мъкна непосилния товар
едва ли по-нататък ще е леко.
Но аз не мразя този щедър дар
на своята съдба, добри човеко.

И свърши ли се земния ми час,
в последен стих гласът ми ще изгрее:
„Умирах, хора, някога за вас,
до утре някой за да доживее!”