НА ДЪЛГИТЕ НОЩИ В ДЪЖДА…

Оно-но Комаци

превод: Асен Белковски

***
На дългите нощи в дъжда
погина моето цвете.
Ключалката хвана ръжда.
Елате ми, ах, отворете!

Потоци от сълзи пролях
на свойто възглавие в пруста.
Залисана в себе си бях.
Излитна живота напусто.