Фридрих Хьолдерлин

Фридрих Хьолдерлин (Johann Christian Friedrich Holderlin), немски поет и прозаик, е роден на 20.03.1770 г. в град Лауфен на река Некар, Вюртемберг. Баща му умира, когато е на две години. Майка му се омъжва две години по-късно, но и този й мъж умира. Малкият Фридрих учи в семинарията в Денкендорф (1784), после в училището на Маулбронския манастир. От 1788 г. до 1793 г. е стипендиант в Духовната академия в Тюбинген. Там прописва стихове и се сприятелява с Хегел и Шелинг, които са му състуденти. После е домашен учител в богати семейства - води скитнически живот, който го отвежда в Йена (1794-1795), Ваймар, Франкфурт на Майн (1795 -1798), Касел, Хамбург, а след това - във Франция и Швейцария. През 1802 г. е домашен учител в Бордо, но напуска и се прибира в родния си дом в състояние на явна психическа нестабилност. В периода 1802-1806 г. лудостта му го обхваща на пристъпи, но по това време създава едни от най-зрелите си творби. През 1807 г. е затворен в психиатрична клиника, после е отведен в дома на дърводелеца Ернст Цимер в Тюбинген, където прекарва останалите 36 години от живота си в лудост. Пише стихове до смъртта си, които нямат предишната стойност, подписвани с измисленото име Скарданели и дати, неотговарящи на реалността. Умира на 73 г. на 07.06.1843 г. в Тюбинген. Публикува първите си стихотворения в алманаха на Шилер „Neue Thalia”. Оставя епистоларния роман в два тома „Хиперион или отшелникът от Гърция” (1797 - 1799), незавършената религиозна трагедия „Смъртта на Емпедокъл” (1797-1800), преводи от Софокъл - „Антигона” и „Едип цар” и известните му лирически стихотворения. У нас е превеждан от Гео Милев, К. Гълъбов, Б. Дановски, С. Манолова, Чило Шишманов, Ат. Далчев, Д. Стоевски, К. Станишев, Иво Милев, В. Константинов, В. Сабоурин.


Публикации:


Поезия:

ЧОВЕШКО ОДОБРЕНИЕ/ превод: Чило Шишманов и Атанас Далчев/ брой 67 ноември 2014

КЪМ ПРИРОДАТА/ превод: Димитър Стоевски/ брой 81 февруари 2016

РОДИНА/ превод: Чило Шишманов и Атанас Далчев/ брой 106 май 2018

ПРОЛЕТ/ превод: Атанас Далчев/ брой 106 май 2018