БЕЗИМЕННИЯТ ПОРУЧИК

Никифорос Вретакос

превод: Савас Ахилеа

             В Окинава американски поручик бил осъден
             от военен съд поради отказа му да воюва във Виетнам.

                                                                          вестниците

Това се знае, поручико,
че скъпо се плаща отказа пред мрака.
Агенциите не са предали твоето име -
Уилям или Джон?
Само имената на послушните
се вдълбават в камък
или се пеят по радиовълните;
а ти отказа да убиеш правото на невинните,
да убиеш обичта на другите към своята родина,
да окаляш лицето на твореца,
като се гмурнеш в кръвта,
в раните на една страна,
която очакваше сезона на дъждовете,
за да поникне ориза,
а дочака да поникнат кости.
Но никой няма да може да крие слънцето
зад фойерверките „Свободен свят”,
зад Статуята на свободата
или зад своя пръст.
Стоока справедливост дебне в мрака,
вижда и съди
и бди над тебе.
Убият ли те,
аз ще закрия тялото ти в моята душа
с един саван, изтъкан от стихове -
полегати и вертикални -
осветени в бездната на моето страдание.
И ще те пренеса
в другия, трайния живот на безсмъртните.
Защото, покрай другото,
поезията ми копнее,
заплувала в дълбочините на времето,
да стане и парк със статуи
на герои и мъченици,
озарени от светлината на бъдещето.
Там ще се запознаеш с Афксендиу*,
с черния Исус**
и с жълтите и черни мадони -
принудиха ги преждевременно
да прекратят майчинския си дълг,
като обгориха свещените им гърди -
израз на по-висок дух…
Ръката ми е по-дълга
от тази на своя палач
и от ръката на палача ти.
Не е душата ми от нефт,
ураний, сребро или злато.
Тя е от слънце и светлина.
Аз съм с тебе в твоята килия.
Близо до тебе съм.
Взимам те, приятелю поручик:
Аз съм Вечността!

—————————–

*Афксендиу - национален герой на Кипър, изгорен жив от английските колонизатори.
**Черният Исус - символизира Патрис Лумумба.