ЗЕМЯТА – ПТИЦА ОГНЕНА…

Юрий Мелников

превод: Григор Ленков

***

Земята - птица огнена
                           в простора,
на Космоса - най-милото дете…
Бих искал аз
да се родя повторно,
но подир много,
много векове…

Преодолял и мрак,
                         и разстояния
от бездната на хилядите дни,
не бих познал аз тия очертания
на родните поля
и равнини.

Разказвал бих на внуците
                               горещо
как мост към тях
строяхме в дъжд и кал
и сигурно в чертите им
                                по нещо
от своите връстници бих съзрял.

Узнал на своя век следите смели,
бих чул да ми разказват
                                в оня час
какви събития са преживели,
какви борби са водили след нас…

…Вървя през житното поле
                                      просторно,
подскача весел ручей
покрай мен.
Бих искал аз
да се родя повторно,
но само тук,
където съм роден..