НОВ ЗАВЕТ

Тодор Манойлович

превод: Змей Горянин

НОВ ЗАВЕТ

В срутини и гробове
(в които зарит е и много от нашия живот)
днеска ний гледаме пак със светещи очи
и с погледи чисти, лъчисти в света,
верно-неверни и пак удивлени,
както някога мироносците
в онова ароматно, славно утро след Възкресение.

Сияйният бял градинар
ходи по слога под сребърнолисти маслини,
и ако още ни забранява
да се докоснем до него,
то взорът му благ ни съвсем ободрява,
издига ни над грехове и злодейства, над кървави безсмислия.
- Отричаме се храбро, завинаги
от стария завет, от стария закон!
Ражда се, озарен, новият Смисъл,
из тъмния безсвест - бащата на всеки светлик;
свест - който гради мостове
над пропасти и язове,
мостове от верига ловко словени ръце,
които са сломили и захвърлили далече мечовете,
за да могат по-добре да се държат една друга.

Наистина тъй ще дочакаме
великата радостна Петдесятница,
слизането на Светия Дух,
слизането на огнени езици над нас
и новата песен ще бъде - песен на Човечността.


ПРОЛЕТ

Когато перуниката разцъфне
и аромат салкъмите разлеят -
ластовици, влюбени и поети
възхитени славословят Бога.

Едрата, модра перуника е цвете
на стародревния, езичнически бог,
а богинята на любовта обича
салкъмите, опиващи душата и чувствата.

Май е блаженият езичнически месец,
месец на целувки и на песни,
на бурните балзамни капки,
опиващи земята.

Под свода мътен и гърмящ
цъфтят горите и градините,
в горите лазарки се крият,
догдето превали дъждът.

Когато слънцето отново
подпали кръгозора позлатен,
излизат те, обкичени с зеленина и цвят,
и пеят по селата.

Пет по слънчевите дворове, под стрехите, -
а голи конници от пясъчните брегове
се хвърлят във реката с викове -
и ето вече слънцето потъва.

Със ароматен шепот завръща се нощта -
седя при масата си и бележа
тоз шепот тих и свойте мисли -
пред мен е клонче от салкъм.

А влюбените вънка на полето
седят под старите салкъми
в блажената пияна нощ -
и тук зората ще дочакат.

Почиват лазарките във гората,
при перуниката спи вече и Перун
и само Лада ръси от салкъмите
над влюбените светъл аромат.