РОДИХ СЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

Кора Коралина

превод: Румен Стоянов

РОДИХ СЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

Всичко, от мен създадено и защитавано,
никога не стана както трябва.
Ни бе прието.
И сама себе си аз питах
защо?

момиче бях
и чувах да казват, без да го разбирам,
когато нещо добро или пък лошо
някому се случеше”
еди-кой си преждевременно се е родил.

Всичко от мен въобразено,
           създадено и защитавано,
никога не бе направено.
И думах, както чувах,
сякаш бе утеха:
родена преждевременно.

Някой ми отвърна:
ти винаги ще се раждаш
преди времето си.
Не разбрах и рекох Амин.


ЗА КАМЪНИТЕ

Събрах всички камъни,
по мене хвърлени.
Висока стълба съградих,
високо се изкачих.
Губер цветен изтъках
и в съня изгубих се.

Един път,
едно легло,
една къща,
един другар.
Всичкото от камък.

Сред камъни
израсна моята поезия.
Животът ми…
Камъни троша,
цветя посаждам.

Сред поразяващите ме камъни
издигнах оня камък грубоват
на моите стихове.