ИЗ БЕЛЕЖНИЦИТЕ

Владимир Бурич

превод: Литературен свят

*

Либерализмът (всепозволеността на «освободената личност» - полиегоцентризмът - обществото на егоистите, паяци в буркан) няма нищо с демокрацията, при която на върха на пирамидата от ценности се намира народът и висшата институция на неговата организация е държавата. Либералите самозванци се представят за демократи, без да са такива.

*
Творческият акт е мост, хвърлен през пропастта между вътрешния свят и външния.

*
Няма на света такава работа, след свършването на която спокойно би могъл да затвориш очи.

*
Трябва да си широк като Азия, за да разбереш Европа.

*
Жени и мъже
Жени и мъже
точка-тире от телеграма, изпратена до вечността.

*
Интелигентът не е вид занимания, а култура на мисленето и вкуса.

*
Работи, работи, но не забравяй, че не си кон.

*
Пътешествието ни дава имитация на детството, защото детството не е научаване, а Откритие, ето защо толкова ни разочароват посещенията на места, свързани с детството - Познание без Откритие.

*
За да си журналист, трябва до края да вярваш в творческата си бездарност. А после е лесно.

*
Кажи ми кой си и ще ти кажа кой съм аз.

*
Поет ти може и да не си,
но длъжен си критик да бъдеш.

*
- Как се чувствате?
- По-рано чувствах, сега - не.

*
Властелин от пластилин.

*
За това, което създава ръката, отговаря главата.

*
Той пише бели, почти безцветни стихове.

*
Любовта на човека се различава от любовта на животното по своите неуспехи.

*
В поезията за преодоляването на материала е необходимо огромно чувство.

*
Живот по зададена тема.

*
Чуждото влияние. Чуждото не може да влияе, значи, то някога е било близко.

*
Когато чета лоши стихове, ми се струва, че съм бездарен.

*
Да пишат искат единици. Всички останали искат да живеят. В това е всичко.

*
Няма защо да се обиждаш, когато чуваш за бракове по сметка. Просто трябва да се признае, че любовта, за разлика от влечението, също е талант.

*
Не разбирам как художникът, ако той не е фашист, може открито и последователно да защитава властимащите и богатството им.

*
Няма текст без подтекст.

*
Единственият учебник е желанието.

*
Да идеш далече - не значи да идеш напред.

*
Природата няма добри и не добри закони. Тя има закони.

*
От това, че всички започнаха да разбират изгодата си, обществото не стана по-богато и по-щастливо.

*
Притегателен и нежен можеш да бъдеш само тогава, когато си силен.

*
Страстта е порив. Любовта е очакване на бъдещето.

*
Обичам този народ - безумен, трудолюбив, пресметлив и безгрижен.

*
Всички ние сме нещастни или щастливи в зависимост от нашите идеали, а не обективно. Обективно щастие не съществува

*
Хората са бивши деца.

*
Няма безполезна красота.

*
До двадесет години бях абсолютен, т.е. в пълния смисъл, невежа.

*
Непоетични предмети няма. Има поетична форма на мисълта.

*
Красотата си отива, остава потеклото.

*
Солидността е изкуството на бюрократите.

*
Който много чете, но малко мисли и не записва, рискува завинаги да остане в читалнята и никога да не попадне в литературата.

*
Аз съм човек и всичко нечовешко ми е чуждо.

*
Духовността е висша форма на цивилизоваността.

*
Общочовешки ценности. Какво е това? Общофизиологични и общопсихологически? Или това са ценности на световното еснафство? Общочовешки духовни ценности не може да има, тъй като различните хора и популации вярват в различни богове и изповядват различни религии.

*
Феноменът Висоцки се определя от степента на пауперизация на нашето общество.

*
Жената е дете, което ние си избираме.

*
Ако съществува буржоазна демокрация, то не съществува буржоазен хуманизъм. Буржоата заменя хуманизма с е т и к е т (правила на добрия тон). Представян за цивилизованост. Еснафите са рутинната част от традиционните социални класи: еснафите са мнозинство и сред интелигенцията, и сред работниците, и сред селяните Някои приемат за демокрация представителната власт на еснафите. Еснафите са мнозинство: за когото са те, негова е и властта. Мечтата на социалистите, надеждите на социалистите, идеите на социалистите не могат да завладеят еснафската маса - за нея те са странни и неразбираеми. Социалистите изразяват идеалите на извисеното малцинство. Капиталистите изразяват идеалите на низкото мнозинство. Вождовете на еснафите изразяват идеалите на посредственото мнозинство.

*
Либерализмът не е идеология на свободата, а доктрина на всепозволеността. Доктрината на всепозволеността за супермена и подчовека води или към дребнобуржоазна анархия, или към фашистка диктатура.

*
За първи с теб не сме противници на социализма, а негови привърженици. Честит рожден ден, Маяковски! Колко си нещастен, столетнико!

*
Животът ме превъзпита. Изкорени тщеславието и уби художника.

*
За идеята работи само интелигенцията, разночинците. Работниците работят само за пари.

*
Абсолютни ценности (духовни, културни) няма, всички те са относителни.

*
Европейският Съюз е съвременната Европейска империя. Събраха територията на Карл Велики, франк, между другото. Тоест на Свещената Римска империя на германските народи. А славяните там не ги пускат. Държавите на западните славяни, свободно вързани за НАТО, ще играят ролята на санитарен кордон (политиката на кайзер Вилхелм), укрепления от предградията, а армиите им - на спомагателни сили.

*
Литературата е брак с различна възраст между младия живот и културата. Ако в брака преобладава културата, се получава литературщина. Ако преобладава младият живот-журналистика.

*
Милионер на духа.

*
Трябва да се жениш не по сметка, не по любов - по убеждение.

*
Съвършенството на структурата на текста не определя адаптационната му актуалност. Шедьовърът е произведение с постоянна адаптационна актуалност.

*
Трудът на писателя, зависещ от таланта, вдъхновението и трудолюбието, физическото състояние, здравето, е подложен на огромен риск.

*
Социализмът не е жизнено равнище, а форма на отношения. Съществуват бедни социалистически страни и богати социалистически страни, съществуват бедни капиталистически страни и богати капиталистически страни.

*
Пипайте шедьоврите с ръце.

*
Зъбите почерняват от сквернословията и лъжите.

*
Образното мислене не е украшение, а средство за познание на обективния свят.

*
Всичко, написано от един човек за друг човек, е лъжа.

*
Всички искат, без да рискуват нищо, да четат за чуждия героизъм.

*
Поезията е един от параметрите на развитата суверенна личност.

*
Моят вътрешен глас, гласът на моето «аз», е чист и не търпи никакви стилистични отклонения (провинциализми, вулгаризми и пр.).

*
Да умреш жив.

*
У нас капиталистическото разложение започна преди създаването на капиталистическото общество.

*
При капитализма възкръсват всички видове пороци, всички видове хазарт.

*
Творчеството е тъга по идеала.