ИЗ „СЦЕНИ ОТ ПРОВИНЦИАЛНА ГЕРМАНИЯ” (1979)

Пийт Морган

превод: Марко Марков и Маргарита Дограмаджян

***

Пълна луна
едрее в къс наранено небе.
Под луната чернеят дървета,
редеят клоните им - дантела.
Под дърветата бдят палатки.
Някои в мрак, други - не.