КРАВИ

Кайсън Кулиев

превод: Борис Борисов

КРАВИ

Там войната в огнен марш върви,
кръв тече, ранените се гърчат.
Тук в изсъхнали от зной треви
крави с влажни бърни бавно дъвчат.

Оръдеен гръм, картечен лай,
пушеци и пламък там бушуват.
Тук е кравешкият кротък рай,
виметата с мляко се издуват.

Пада над ливадите тъма -
мирни, мързеливи и покорни,
кравите се връщат у дома,
фронтът е далече от оборите.

Плуват в мрака като сред река -
сити, със преживяне заети.
Отразено в сухите рога,
бледо зарево от фронта свети.

—————————–

ПРИКАЗКА

Дъжд. Пътека. Сипеи. Тръне.
Дъжд. Дървета. Светещи листи.
Дъжд. Дерета. Ручей разсънен.
Дъжд. Пшеница. Облаци чисти.

Дъжд, повярвах в твоите истини…

—————————–

ТЪРПЕНИЕ

Дано несправедливост и беда
дома ти да отминат без следа.

Но дойдат ли, по мъжки постъпи -
учи се да изчакваш и търпи.

Търпи като куршумът, скрит в цевта,
търпи като в барутница прахта.

Дървото помни удара на брадва,
от чука камъкът безмълвно страда.

Бъди мъжествен, влезнеш ли в сражение,
цени обаче храброто търпение.

Когато без оръжие си,
друже мой,

търпение -
това е мечът за герои.

1964


КОРОВЫ

За семь верст отсюда пушки бьют,
В битве люди истекают кровью.
Здесь губами влажными жуют
Травы разомлевшие коровы.

За семь верст отсюда дым и чад,
Пулеметов лязг и грохот пушек.
Здесь коровы сытые лежат,
Молоко в их вымени набухшем.

Солнце скроется за лес едва -
Мирные ленивые коровы
Тихо разбредаются в хлева
Своего села прифронтового.

И плывут, раздутые в боках,
Солнцем сыты, молоком богаты,
Отражая на сухих рогах
Зарево весеннего заката.

—————————–

ВЕЧНЫЙ СКАЗОЧНИК

Дождь. Дорога. Осыпи. Ниши.
Дождь. Деревья. Яркие кроны.
Дождь. Ущелье. Мокрые крыши.
Дождь. Пшеница. Скользкие склоны.

Дождь, ты вечный Сказочник… Горы!

—————————–

ТЕРПЕНЬЕ

В твой дом несправедливость и беда
Пусть не найдут дороги никогда.

Но если их тебе не избежать,
Умей терпеть, а это значит ждать.

Терпи, как пуля, сжатая в стволе,
Терпи, как порох, спрятанный в земле.

Как терпят боль от топора чинары,
Как терпит камень молота удары.

Есть мужество боренья, но не менее
Благословенно мужество терпенья.

Терпенье - вот, мой друг,
Оружие героя,

Коль выбито из рук
Оружие другое.

1964