ДЕВЕТДЕСЕТ ПРОЦЕНТА…

Марко Антонио Монтес де Ока

превод: Георги Ангелов

***
Деветдесет процента
от човешкото тяло е вода,
а аз съм изцяло вода:
когато си наблизо,
ми потичат слюнки,
когато те няма,
очите ми са пълни
със сълзи.