ОЧАКВАНЕ

Октавиан Гога

превод: Иван Коларов

В чашата три рози-жар,
три уханни свежи рози,
вчера чакаха със чар
твоята ръка във дар
на колена да ги сложи.

Чакат клетите цветя,
бледи, зъзнещи от тръпки
в мъртвата ми самота;
тихо ронеха листа,
щом навън отекнат стъпки.

Здрача морав на април
броди в къщи - сякаш с листи
от букета ми унил
той бе масата покрил,
като детски сълзи чисти.