КРАСОТАТА ИЗБУЯВА…

Пер Лагерквист

превод: Елисавета Багряна

Красотата избуява, когато ти минаваш.
Земята, пътеката, брегът, по който ходиш -
всичко се разведря, освежава -
всичко, което те съзира.

Може ли земята да се радва
от това, че някой ходи по нея,
че стъпва върху нея
някой, който й е скъп?

Не ме питай, аз виждам само сиянието,
което се носи край тебе,
рее се над пръстта,
като че земята се усмихва.

Ходи по нея, тя обича да те вижда щастлива!
Но не стъпвай грубо -
след като чувствуваш, че си й скъпа!