ЩАСТИЕ, АЗ НЕ ТЕ ТЪРСЯ В ЧУЖДА СТРАНА…

Вардан Хакобян

превод от руски: Ваня Ангелова

 

Вардан Хакобян (Република Армения) и Ваня Ангелова (Република България) - Стружки вечери на поезията 2012 година, Република Македония

—————————–

***
…Щастие,
аз не те търся в чужда страна,
не в далечни краища ти ми се привиждаш!

—————————–

***
Не спирам да се учудвам:
откъде тези скали
знаят толкова много различни наречия?
Извикай каквото поискаш, на който и да е език -
те ще ти отговорят на същия.

—————————–

ДЪРВОТО

Дървото хвърли
сянката си в реката.
Втурва се реката,
студени са вълните й.
Толкова студени,
че зъзне и трепери
бедната сянка,
и да се сгрее не може…
А на дървото на брега му е горещо…

—————————–

МОЯТ ПЪТ

Моят път е в планините -
клавиатура…
Натискам при всяка стъпка
някакъв клавиш,
но така, че да не прозвучи
фалшива нота,
че моят живот и пътят
да се слеят в хармонична, чиста,
вълнуваща мелодия…