ЕВАКУАЦИЯ

Александър Шевельов

превод: Петко Кицов

ЕВАКУАЦИЯ

Блести обоз,
трепти обоз.
Смехът е плач.
Плачът е смях.
И
гарван
като фотограф
стои самичък
сред браздите.
Картината е непонятна,
без фокус - всичко се премята.
Изчаква си той акуратно
да се усили светлината.
Обозът,
хората
ще снима,
със фон на залеза червен.
Войникът в паметта да има
и мъката на този ден.


8 МАЙ 1945

Яви ми се като из огън
жена на пейка сива.
Попита ме почти с тревога
къде сега отивам.
Торбата си развърза тя
и късче хляб ми даде.
Далечна гара изсвистя,
небе - без канонада.
Звезди в небето и луна…

А утре ден е без война.