ВСЕКИ ДЕН

Станислав Йежи Лец

превод: Първан Стефанов

ВСЕКИ ДЕН

Всеки ден започваме
от Сътворението на света,
прогонват ни от Рая,
преди да са ни пуснали,
убиваме Авел -
без да знаем дали не убиваме себе си.
На брега на нощта ни изхвърля Потопа,
в нервното трепкане на звездите
се объркваме
и броим на пръсти
ударите на сърцето си.


***
Трябва да нося някаква голяма сила,
щом не склоних глава,
особен шифър нечия уста ми е открила,
прошепвайки ми го едва.

Трябва да нося някаква голяма сила,
щом мога да го разбера.
И в гърлото ми кремъчната жила
на думите лови искра.

Трябва да нося някаква голяма сила,
щом съм неотстъпчив,
и в словото, в което майка ми ме е повила,
ще бъда жив.