ЛОЗУНГИТЕ НА ЖАННА Д’АРК

Владимир Солоухин

превод: Борис Борисов

ЛОЗУНГИТЕ НА ЖАННА Д,АРК

Звучи с нечувана сила
лозунг най-обикновен:
За свободата на Франция мила,
кой ме обича - след мен!

Бягат пешите войни,
конният строй е смутен,
а тя говори спокойно:
кой ме обича - след мен!

Ето я - смела и гневна -
вдига белия флаг,
сякаш върви след девата
цяла Франция в крак.

Изтерзана е Франция мила,
падат убит до ранен.
Безсмислено е да се бием…
Кой ме обича - след мен!

Сменила рокли излишни
за броня, за щит и за меч,
шестнадесетгодишна,
се втурва в огън и сеч.

Тя върви за святото дело,
лумва след нея пожар.
Крачи нежната дева,
желязната Жанна д’Арк.

Сред британците - паника,
стене лъвът уязвен.
Тя се вдига, цялата в рани:
кой ме обича - след мен!

То за нея иначе бива -
да къса цветя по роса.
Но Франция мила загива,
Франция аз ще спася.

Всяко момиче се моли
за дом, за детска сълза.
Но ако не аз, то кой ли?
Никой, ако не съм аз.

Аз на бога се моля
да бъда с дух озарен.
Ако не аз, то кой ли?
Кой ме обича - след мен!

Откъде ли сила такава -
пази го в тайна нощта.
Но всичко се сбъдна както
беше го казала тя.

Победа - едничка награда -
мълния в меч заблестял,
в Орлеан обсадата падна,
коронован е в църквата Карл.

А после? Позор за мъжете.
Франция цяла се опозори.
Съди съдът начетен,
клада в Руан гори.

Британци или бургундци,
епископи или князе
момиче съдят. Безумци!
Страх и бяс ви обзе.

А къде е милата Франция?
Сякаш цяла се скри.
Измени на Жанна,
продаде я без пари…

И Карл, коронован от Жанна,
завря се вдън земи.
Кралят - нима е странно -
ръцете си пръв изми.

В онези очи на тълпите
зъл блясък от огън игра..
Защо, защо не спасихте
вярната своя сестра?

О, така е - каре, охрана,
войник до войник.
Но всички заради Жанна
ако се хвърлихте в миг?

Всички - в големи и малки
градове и села,
от кръчми и пищни зали,
пешком и в конски седла?

Страхливци окаяни,
срам не ви ли тежи?
Защо ли в огън Жанна
се хвърли вас да спаси?

Пламъкът тръгва нагоре,
тлее искрица живот.
Има предатели - хора,
но има - и цял народ.

Смилете се, хора, над Жанна -
още мъждука нейният взор.
Една за всички въстана,
всички за една… позор!

Жаравата бавно изстива,
палачът дори се смути -
сърцето й сякаш е живо,
сякаш още тупти.

Сърцето й хвърлиха в Сена,
да няма от него следа.
Век подир век - постепенно
изтича мътна вода.

Но расне нейната слава -
щом има нещастен народ,
девата се възправя
за още един живот.

И еква, гордо и волно,
лозунг за бой вдъхновен:
Ако не аз, то кой ли?
Кой ме обича - след мен!

1975

—————————–

ВЪЛЦИ

Ние сме вълци.
Кучета много,
малко сме ние.
Щом пушките скръцват,
ние един подир друг
гинем.

Досущ на разстрел сме -
с бясна болка мълком се мятаме.
Но пак оцелели,
се влачим напук по земята.

Да, вълци сме ние -
малцина, броим се на пръсти.
По кучешки вием,
но по вълчи сме непокръстени.

По вълчи вървища
ние от глад се препъваме -
със сняг се засищаме
през преспи под лунно безмълвие.

През зимите ледени
на топличко вие се чешете.
Нас все ни преследват
и в огнен капан ни заклещват.

Скимтите си в къщи -
навън ние ръмжим свободно -
че вълци сте всъщност,
но изменници на породата.

Спомнете си само
как тичахте зли и безстрашни.
Но вас ви примамиха,
сега сте пазачи уплашени.

Покорно премигвате
и на хвърлен залък се радвате.
Нашийник с верига
за вас е достойна награда.

Сега треперете -
ловът ни е вашата казън.
И вечно помнете -
по вълчи вас, кучета, мразим.

1964

—————————–

МЪЖЕТЕ

Какво че кълняха зловещо
и виха прокобници зли,
това са най-мъжките вещи:
доспехи, седло и стрели.

Войната с печал ни помете -
в полето, в калта и снега
мъжете,
мъжете,
мъжете
прогонваха гневни врага.

Жените ни виеха нощем -
що кръв се е ляла до днес,
че мъжки достойнства са още
геройство и жертва, и чест.

Под маска се крие лицето,
но дулото виждаше цел:
мъжете,
мъжете,
мъжете
застрелваха всеки подлец.

Когато звездите не светят
и следва ни сляпа съдба,
изричахме мъжката клетва
с най-късата дума - борба.

Когато притъмни небето
над спящата древна гора,
мъжете,
мъжете,
мъжете
вървяха в сибирския мраз.

Не вярвам на слухове черни,
че други мъжете били -
пред силни се кланят смирено
и мъркат край женски поли.

Че стреснато пърха сърцето,
че дръзки и волни не сме,
мъжете,
мъжете,
мъжете,
зараства ли белег от меч?

Светът се променя, не спете,
вземете и хляб, и стрели,
мъжете,
мъжете,
мъжете,
помнете какви сте били.

Жените жени са отвеки,
и майки, и скъпи сестри,
приготвят ни праните дрехи
и мълком не спят до зори.

Мъжа и сина си ще срещнат
на пътя край първия мост…
Мъжете,
мъжете,
мъжете,
разбрахте ли моя въпрос?

1968


ЛОЗУНГИ ЖАННЫ Д’АРК

Звучал с непонятной силой
Лозунг ее простой:
За свободу Франции милой,
Кто любит меня - за мной!

Драпают пешие воины,
Смешался конников строй,
А она говорит спокойно:
Кто любит меня - за мной!

Знамя подъемлет белое,
Его над собой неся,
Как будто идет за девою
Сзади Франция вся.

Истерзана милая Франция,
Проигран за боем бой.
Уже бесполезно драться…
Кто любит меня - за мной!

Шестнадцати лет девчонка,
Носительница огня,
Сменила свою юбчонку
На латы и меч коня.

Свершая святое дело,
За ударом неся удар,
Едет нежная дева,
Железная Жанна д’Арк.

В стане британцев паника,
В стане британцев вой,
Она поднимается - ранена:
Кто любит меня - за мной!

Конечно, мне лучше было бы
Цветы собирать в лесу.
Но гибнет Франция милая,
И Францию я спасу.

Девчонка я, мне бы все же -
Жених, ребятишки, дом.
Но если не я, то кто же?
Если не я - никто.

Хрупка я, но бог поможет,
Дух укрепляя мой.
Если не я - то кто же?
Кто любит меня - за мной!

В чем силы ее источник,
Загадка не решена.
Но все исполнилось в точности,
Как сказала она.

Победа - ее награда.
Как молния, меч сверкал.
С Орлеана снята осада,
Коронован в соборе Карл.

А дальше? Позор мужчинам.
Людям стыд и позор.
Суд заседает чинно,
В Руане горит костер.

Британцы или бургундцы,
Епископы или князья,
Девчонку мучить? Безумцы!
Отвагу судить? Нельзя!

А что же Франция милая?
Где же она была?
С легкостью изменила,
Походя предала.

И Карл, коронованный Жанной,
Где же тогда он был?
Король, как это ни странно,
Первым руки умыл.

А эти зеваки, толпы
Вокруг костра на ветру,
Почему не бросились, чтобы
Спасти из огня сестру?

Конечно, каре, охрана,
Войско во всей красе.
Но если бы ради Жанны
Бросились сразу все?

В больших городах и малых,
В селах и деревнях,
В харчевнях и пышных залах,
Пешими, на конях?

Трусы? Рабы обмана?
Горем сердца полны?
Не вас ли спасала Жанна,
Бросясь в костер войны?

Пламя уже до груди,
Уже до глаз достает.
Бывают предатели люди,
Бывает и весь народ.

Люди, сделайте милость,
Пока не померк еще взор.
Одна за всех получилось.
Все за одну… позор!

Вечером под золою
Нашли в углях палачи
Сердце ее как живое,
Только что не стучит.

Сердце бросили в Сену,
Чтобы стереть и след.
С тех пор прошло постепенно
Полтысячи с лишним лет.

Слава ее окрепла.
И там, где в беде народ,
Дева встает из пепла,
На помощь она идет.

Тогда всех других дороже
Лозунг, зовущий в бой:
Если не я, то кто же?
Кто любит меня - за мной!

1975

—————————–

ВОЛКИ

Мы - волки,
и нас по сравненью с собаками мало.
Под грохот двустволки
год от году нас убывало.

Мы как на расстреле
на землю ложились без стона.
Но мы уцелели,
хотя и живём без закона.

Мы - волки,
нас мало, нас, можно сказать, - единицы.
Мы те же собаки,
но мы не хотели смириться.

Нам блюдо похлёбки,
нам проголодь в поле морозном,
звериные тропки,
сугробы в молчании звёздном.

Вас в избы пускают
в январские лютые стужи,
а нас окружают
флажки роковые всё туже.

Вы смотрите в щёлки,
мы рыщем в лесу на свободе.
Вы в сущности - волки,
но вы изменили породе.

Вы серыми были,
вы смелыми были вначале.
Но вас прикормили,
и вы в сторожей измельчали.

И льстить и служить вы
за хлебную корочку рады,
но цепь и ошейник
достойная ваша награда.

Дрожите в подклети,
когда на охоту мы выйдем.
Всех больше на свете
мы, волки, собак ненавидим.

1964

—————————–

МУЖЧИНЫ

Пусть вороны гибель вещали
И правило пир воронье,
Мужскими считались вещами
Кольчуга, седло и копье.

Во время военной кручины
В полях, в ковылях, на снегу
Мужчины,
Мужчины,
Мужчины
Пути заступали врагу.

Пусть жены в ночи голосили
И пролитой крови не счесть,
Мужской принадлежностью были
Мужская отвага и честь.

Таится лицо под личиной,
Но глаз пистолета свинцов.
Мужчины,
Мужчины,
Мужчины
К барьеру вели подлецов.

А если звезда не светила
И решкой ложилась судьба,
Мужским достоянием было
Короткое слово - борьба.

Пусть небо черно, как овчина,
И проблеска нету вдали,
Мужчины,
Мужчины,
Мужчины
В остроги сибирские шли.

Я слухам нелепым не верю,-
Мужчины теперь, говорят,
В присутствии сильных немеют,
В присутствии женщин сидят.

И сердце щемит без причины,
И сила ушла из плеча.
Мужчины,
Мужчины,
Мужчины,
Вы помните тяжесть меча?

Врага, показавшего спину,
Стрелы и копья острие,
Мужчины,
Мужчины,
Мужчины,
Вы помните званье свое?

А женщина - женщиной будет,
И мать, и сестра, и жена,
Уложит она и разбудит,
И даст на дорогу вина.

Проводит и мужа и сына,
Обнимет на самом краю…
Мужчины,
Мужчины,
Мужчины,
Вы слышите песню мою?

1968