КУКУВИЦАТА МОЖЕ…

Яан Каплински

превод: Георги Ангелов

***
Кукувицата може
да каже в две срички
всичко на света!

***
Гледаш в дълбината
и тя в теб гледа
с твоите очи.

***
Капчица роса,
навярно в този свят няма
никой да те върне!