РАНЕНИЯТ АНГЕЛ

Бу Карпелан

превод: Нино Николов, Ристо Куйвисто

(По картината на Хуго Симберг)

Те носят ранения ангел
с превръзка върху очите:
едно момиче,
две селски момчета,
обхванати от отчаяние.

Наранената плешка,
тя е крилата на ангела.

Тя е и толкова лека
и то си личи по ръцете момчешки,
поели носилката.

Тежък е само
посивелият сън.
Мрачен е само пейзажът.