ПАМЕТНИЦИ НА КОНЕ

Тадеуш Шливяк

превод от полски: Здравко Кисьов

ПАМЕТНИЦИ НА КОНЕ

Из градовете на стара Европа видях
паметници на коне от бронз и от камък
върху красивите плочи
не бяха написани техните имена
вместо тях имаше там имена
на владетели
забравих тук да добавя че те
седяха върху конете
в пози геройски
най-често с меч в ръка

знаели са добре
как да затвърдят славата
как да увеличат своя ръст
чрез големината на коня

опитайте се да ги поставите
направо на постамента

това могат да си позволят
само Нютон и Коперник -
единият с ябълка
а другият
с глобуса във ръка


AD INFINITUM *

Наивните свършват в точката
казват точка
поставяйки точка
и дълго хранят ятото ръкописи
с треперещи пръсти

Наивните вярват
в окончателността на мислите

а точката - това е начало на роза
начало на звезда
място откъдето плоскостите
се разкрилят широко
на всички посоки

това е начало на съвършенства
сътворени и невъзможни

Наивните вярват
в окончателността на формите
казват точка
поставяйки кръстче

а това е място за срещи
на всички случаи във света
чиято съвкупност по-късно наричат
предназначение
история
участ
_____

* До безкрайност (лат.)


РАЗГАДАВАНЕ НА МРАВУНЯКА

Още преди да опознаеш ливадата -
да опознаеш стръка трева
дървото - преди гората
и животното - преди стадото
Това е нормалния ред на нещата
- преди морето има река
а преди реката поток

Пришпореното ми детство
наруши този ред
и се спъна във ритъма
първо видях армия
а после войник
когато го докоснах
беше вече мъртъв

Не съм играл никога
с дървена сабя
нито с шлем от картон
преди играта на война
самата война дойде

Затова не се чуди че сега
стоя под дърветата
оглеждам ги от техните корени
чак до вятъра в клоните

Не се чуди че приучвам
дланите към потока
и разгадаването на мравуняка
започвам от мравката


ПЪЛНОМОЩИЯ

Когато ме запитаха
какъв искам да стана
отговорих:
календар
онази книга от събития
които не могат да се предвидят
Дадоха ми имена
дни и месеци
вписаха целия патронаж от светии
добавиха още
държавни ритуали
годишнини и траурни дни
Работих свръх силите си
за подобряване на света
а когато свърши последния ден
не ми подновиха договора
за следващата година
Ако пак ме запитат
какъв искам да стана - ще кажа:
тетрадка на първокласник


РАЗГОВОР С КЪРТИЦА

Разказвах на една сляпа къртица
какво представляват белия и синия цвят,
сега продължавам за жълтия и червения.
Тя ме слуша внимателно,
кима с разбиране,
но когато идва ред на черния цвят,
оживява се
и ме принуждава да млъкна,
говори неудържимо,
опитва се да ме убеди,
че бялото, синьото, жълтото и червеното
са само места за отдих на нашето въображение,
а черното,
- о, в черното вижда тя
майчинско, родно пристанище!


СХОЛИЯ*
                                    На Ева

Дойде време за изясняване на понятието
какво е цинизъм
- това е отваряне на кафез
в него има птица
птицата е препарирана
_____

* Бележка в полето на ръкопис (гр.)


СЪВЕСТ

Този камък даде ход на лавината
сечеше искри от огнивото
убиваше
правеше многозначителни кръгове във водата
лежеше върху масата на полевия съд
пазейки от вятъра списъка на осъдените
Този камък имаше дълга история
преди да падне от сърцето


МЛАДИ ПОЕТИ

Те и в паяжините търсят
обект за стрелба
пробват крилете си
в клетките на своите стихове

почитат светците
в огледалата с рамки красиви

боледуват от бялата анемия на хартията
и от черната шарка на печатния текст

когато се съберат петима
казват за себе си: поколение

дребни тиражьори
на бункерованите издателства

зобат есенната броеница на глога
и вечно обещават нещо
на животните остъклени от студ


ДА БЪДЕШ БОГ

Нищо да не забелязваш
да съгледаш високо в небето
пръстена върху крачето на птица

Да знаеш но да не издадеш
мястото където се ражда
мократа рожба на плъх

Да затвориш очи от срам
виждайки върху градинския зид
висяща клада

На питащия колко е часа
да кажеш истината
и да заплачеш с него


СЛЕДОБЕДЪТ НА ПОЕТА

Успокой в себе си
Свети Георги от поемата на иконата
не възсядай белия кон
и не воювай с хартиения змей на ръкописите
- ще иска от тебе все нови и нови метафори
Легни под храста на въображението:
ослепяващият слънчоглед
гледа в тебе
като око на голяма муха


* * *

Пази се от този
който иска да говори от твое име
това е този същият който богато те възнаграждава
и от твоята сянка
шие дреха за себе си
Пази се от този
който затваря очи за твоите недостатъци
и играейки с белязани карти
позволява ти да печелиш


(От книгата с избрани стихотворения на Тадеуш Шливяк „Знаци на въображението”, подбор и превод от полски: Здравко Кисьов, художник: Роман Кисьов, изд. „ПАН-ВТ”, В. Търново, 2001)