СТИХОВЕ

Янис Рокпелнис

превод: Марко Марков

***

във вратите:
черната ябълка на кръглата нощ
комбинация от тишина и праг
сърцето обраства с люспи
и отплува
небето мръзне. Кофата
започва да звъни в кладенеца
и пръстите горят с течен пламък
в насечената звездна хвойна е
пътят на прелетните птици


***

когато го прободе една от уличките на Вецрига
от раната
избликнаха гроздове рябина
капки рябина
по паветата
едва когато умираше си хвърли маската
вишнева костилка му е паметник
надгробен.