ЖЕЛАНИЕ

Mихаил Лермонтов

превод: Димитър Златев

ЖЕЛАНИЕ

Отворете ми затвора,
дайте светъл небосклон,
чернооката изгора,
черноглавия ми кон!
Аз красавицата млада
първо ще целуна с радост,
с коня си ще полетя
като вихър във степта.

Но прозорецът висок е,
с ключ е тежката врата.
Във далечния чертог е
чернооката сега.
Без юзда в полето коня
волно с вятъра се гони -
тича весел, полудял,
буйна грива разпилял.

Сам-самичък съм - без радост:
голи зидове край мен,
от кандилцето ми пада
лъч мъждукащ и студен.
Само чувам: зад вратата
с глухи стъпки в тишината
крачи в нощния покой
безсловесен часовой.

1832

—————————–

***
Не съм аз Байрон, друг съм аз,
незнаен за света изгнанник,
преследван като него странник,
но русин по душа и страст.
Дал малко на света, аз рано
ще свърша своя земен път.
Във мене, както в океана
надежди рухнали лежат.
Кой може, океане мрачен,
да вникне в твойте тайни? Тук
кой мойта мъка ще изплаче?
Аз - или Бог - и никой друг!

1832


ЖЕЛАНЬЕ

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Дайте раз по синю полю
Проскакать на том коне;
Дайте раз на жизнь и волю,
Как на чуждую мне долю,
Посмотреть поближе мне.

Дайте мне челнок досчатый
С полусгнившею скамьей,
Парус серый и косматый,
Ознакомленный с грозой.
Я тогда пущуся в море
Беззаботен и один,
Разгуляюсь на просторе
И потешусь в буйном споре
С дикой прихотью пучин.

Дайте мне дворец высокой
И кругом зеленый сад,
Чтоб в тени его широкой
Зрел янтарный виноград;
Чтоб фонтан не умолкая

В зале мраморном журчал
И меня б в мечтаньях рая,
Хладной пылью орошая,
Усыплял и пробуждал…

1832

—————————–

***
Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я - или Бог - или никто!

1832