ВОДА И СУША, И ВОДА…

Даниил Долински

превод: Златан Данев

***
Вода и суша, и вода.
Планетата кипи от младост.
В добро - с добро. В беда - с беда.
А ти си с мен в беда и радост.

До мен си ти и не греша,
от твойте радости пречистен.
Съдба - в съдба. Душа - в душа.
Като в дървото лист до лист е.

Залязват дни и светове
в законите на кръговрата.
Но запомни: със векове
звезда говори със звездата.

1987 г.