КАРО ВАЛЕ

Нил Гилевич

превод: Анастас Стоянов

Той седеше пред врачка,
потънала в прах,
и с една
като корен изсъхнала шия.
- Извади ми три лева, студенте -
за тях
твойта правда сега
аз пред теб ще разкрия.

Ще ти кажа аз всичко,
какво е било
и какво се на картата твоя
открива… -
И банкнотата скрила
навежда чело
и трепери валето
в ръка костелива.

Ах, какво е било…
Само тя ли това
може тук да гадай?
Та нали той е учил
пред добри божества
да не скланя глава
и да знай що било е
и що ще се случи.

Не три лева,
събрани със майчина пот,
на лъжата под картата
черна той слага -
слага той
неживения майчин живот,
тука милата майчина ласка
той слага.

За да слуша:
- Щом вземеш държавни пари,
свойте сватове пращай
за пикова дама.
Но от своя приятел
пази се, пази -
зло ти мисли
и готви ти мъка голяма.

За какво да се бориш -
на завет си стой.
Обещава ти даром
тук картата всичко:
и богатство голямо,
и чест, и покой,
и дори ти предлага
красива женичка.

Но се бой от приятел,
страни, не дружи…
Колко много би трябвало
да обеднееш,
за да искаш с три лева
да купиш лъжи,
свойта правда - великата! -
да пропилееш.