ЛУННИ ЯБЪЛКИ

Дмитрий Блински

превод: Владимир Башев

Не с автомат, със сноп фиданки силни
ще се отправя към Луната аз,
ще ги нарамя и -
                  полета мои мили,
земя кръщелница -
                         на добър час!

По бреговете на морето Радост
ще им намеря най-добрия кът
и видими от всеки земен градус,
в градина лунна те ще израстат.

Когато дойде време за цъфтене
и всяко клонче пламне в белизна,
ще зърнат влюбените с удивление
най-светлата
и ярката луна.

А сребърната есен щом отключи
плода на мойте лунни равнини,
земята ябълки чудесни ще получи -
големи като мънички луни.