АЗ ИСКАМ ВСИЧКО ДА БЪДЕ ЗАЕДНО…

Имант Аузин

превод: Здравко Кисьов

***
Аз имам всичко
да бъде заедно:
море и лодка,
и ти край тях.
Ей го морето,
лодката чака,
а теб те няма
и няма тук.

Пристигаш боса,
но виж - морето
бие сърдито
празния кей.
И туй се случва:
да има лодка,
и ти да бъдеш,
но где - море?

Ах, съжали ме,
защото може
да дойде нявга
печален час -
море ще има,
и ти, и лодка,
ала тогава
ще липсвам аз.