ИБО ПО РОЖДЕНИЕ ЗВЕРОВЕТЕ…

Франциск Скарина

превод от беларуски: Стефан Поптонев

***
Ибо по рождение зверовете, които живеят в пустиня,
знаят бърлогите си;
рибите, плаващи в морето, в реките,
чувстват глъбините;
пчелите и тям подобните
своята тръвна бранят -
така е с людете,
дето са се родили
и са откърмени по Божия воля,
този кът те със обич велика милеят.