ОТВЪД ПРОЗОРЕЦА МИ ДНЕС Е ЕСЕН

Всеволод Кузнецов

превод от руски: Лалка Павлова

                        На Никола Вапцаров

Прости, ПОЕТ, че без подкрепа ти остана.
Светът тогаз бе сграбчен от пожара.
Но ти за Праведна земя въстана -
велик човек си ти, поет Вапцаров.

Отвъд прозореца ми днес е есен.
Листа като лета отлитат в своя валс.
А аз си мисля в тоя ден чудесен
как пред дулата горд и силен си стоял.

Ти българин си, значи си славянин
и дружбата духовна скъпа ми е днес.
Сега ти вече си на сто години,
но пак поет си, гражданин, борец.

Аз с твоя ден сверявам моя ден нелесен,
понякога дори със себе си се боря,
за да остана честен, благороден -
да знам и аз какво в живота си да сторя.