ЗА ДА НАПРАВИШ ПРЕРИЯ

Емили Дикинсън

превод: Владимир Виденов

ЗА ДА НАПРАВИШ ПРЕРИЯ

За да направиш прерия са нужни детелина и пчела.
Еднички - детелина и пчела.
И блян.
А блянът сам ще я направи,
ако пчелите закъсняват.

—————————–

ОТ ЖАЖДА ТИГЪР БЕ ПРИМРЯЛ

От жажда тигър бе примрял -
скала сред пясъка съзрях -
оскъдни капчици вода
от нея в шепа му събрах.

В изцъклените му очи,
открили вечния покой,
два образа аз разпознах:
на шепата вода - и мой.

Невинна бях, че закъснях
днес под пустинното небе -
той бе невинен, че умря -
но, факт, че мъртъв бе.

—————————–

ТВЪРДЯТ, ЧЕ „ВРЕМЕТО ЛЕКУВА”

Твърдят, че „времето лекува”.
Не, не лекува времето;
с годините е все по-тежко
на мъката ни бремето.
Но времето не е лекарство,
а изпит за страдание -
ако го изцери - доказва,
че мнима болестта ни е.

—————————–

НИКОЙ

Аз съм никой. Кой си ти?
Никой също ли? Мълчи!
Другите ако научат,
мигом с теб ще ни отлъчат.

Тъжно е да бъдеш някой!
Като жаба цял ден - квак -
името си да скандираш
пред възторжен жабурняк.


TO MAKE A PRAIRIE

To make a prairie it takes a clover and one bee,
One clover, and a bee.
And revery.
The revery alone will do,
If bees are few.

—————————–

A DYING TIGER-MOANED FOR DRINK

A Dying Tiger-moaned for Drink-
I hunted all the Sand-
I caught the Dripping of a Rock
And bore it in my Hand-

His Mighty Balls-in death were thick-
But searching-I could see
A Vision on the Retina
Of Water-and of me-

‘Twas not my blame-who sped too slow-
‘Twas not his blame-who died
While I was reaching him-
But ’twas-the fact that He was dead-

—————————–

THEY SAY THAT “TIME ASSUAGES”

They say that “time assuages”,-
Time never did assuage;
An actual suffering strengthens,
As sinews do, with age.
Time is a test of trouble,
But not a remedy.
If such it prove, it prove too
There was no malady.

—————————–

NOBODY

I’m nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
Then there’s a pair of us - don’t tell!
They’d banish us, you know.

How dreary to be somebody!
How public, like a frog
To tell your name the livelong day
To an admiring bog!