АЗ, СИН НА КРАСОТАТА И ПОЕТ…

Алберт Вервей

превод: Стоян Бакърджиев

***
Аз, син на красотата и поет,
посрещам с радост всяка красота.
В сърцето ми смехът и горестта
са прелестни и с тях вървя напред.

Аз имам силата на сърцевед.
Аз покорявам вечно чрез речта
вселената на хубостта и тя
блести във всеки мой написан ред.

И тъй, поет съм аз и точно знам,
че красотата вечно ще теши
духа ми като свой приятел скъп.

И затова бих съумял да дам
утеха на несретните души,
които виждат само скръб и скръб.