ПЕВЕЦ

Александър Сергеевич Пушкин

превод: Димитър Горсов

ПЕВЕЦ

Не сте ли чували в среднощен час
певеца мил на скръб и обич свята?
В зори, когато спят в покой полята,
звука на свирката му, тъжния му глас,
       не сте ли чували?

Не сте ли виждали в свеж горски хлад
певеца мил на скръб и обич свята?
Следи от сълзи, смях, едва загатнат,
и смут печален в погледа му млад,
       не сте ли виждали?

Не сте ли плакали, щом приближи
певецът мил на скръб и обич свята?
Когато в кратка среща сред гората
ликът му просълзен ви натъжи,
       не сте ли плакали?

1816

—————————–

КЪМ ЧАДАЕВ

Защо са странните съмнения?
Знам: бил тук онзи страшен храм
и тук за богове без срам
димели жертвоприношения;
тук бил успокоен гневът
на яростната Евменида:
на брата си ръка в Таврида
подала жрицата; друг път
видели тъжните руини
на светла дружба тържеството
и вляло сила божеството
в душите жадни и наивни…….
………………………………………..
Чадаев, ти нали си спомняш,
че исках сред ония дни
да видя име вероломно
как рухва в развалини?
Но днес сърцето е смирено
и в сладка леност, в тишина
аз с вдъхновено умиление,
на камък, в дружба съкровена,
записвам наште имена.

1824

—————————–

ПРОРОК

От глад духовен угнетен
се влачех сам в пустиня знойна,
и ангел шестокрил пред мен
застана властно и спокойно.
Той лека длан като в игра
до моите очи допря
и мигом блеснаха зениците
като на сепната орлица.
Погали моите уши
и звън, и гръм ги проглуши,
и се разкриха небесата,
и ангели летяха в тях;
и риби в бездните съзрях;
и чух как диша в мир лозата…
И от устата след това,
с езика грешните слова
изтръгна от речта лукава,
и с длан кървяща мъдростта
дълбоко в моята уста
той с жило на змия постави.
Меч вдигна с ангелски ръце,
разполови гръдта корава,
взе още живото сърце
и парещ въглен там постави.
Бях труп. И тънех в сън дълбок.
И чух как ме повика Бог:
„Стани, пророк, и виж, и слушай,
пред волята ми се смири,
и дръзко по море и суша
с реч хорските сърца гори!”

1826

—————————–

ОЧИТЕ Й

Да, тя е мила, но вселява
смут сред придворния ни свят.
Аз с южните звезди сравнявам
очите й и в стих прославям
черкезкия им блясък млад.
О, как са чисти те, игриви,
как призрачно искрят, и ти
признал би, че в света с такива
очи Оленина блести!
В тях диша свят и светъл гений,
в тях блика детска простота.
И с колко жар са озарени,
и с топла нега и мечта!…
Пронижат те, и в теб повее
покой и странно тържество,
и мислиш: ангел Рафаелов
тъй съзерцава божество.

1828

—————————–

МАНАСТИР В КАЗБЕК

В лазура леден и висок,
Казбек мой, шатърът ти строг
сред вечните лъчи светлее.
Там манастир, под теб зареян -
ковчег сред облаци безброй -
в бездънни пустоши белее…

Далечен, но желан е той!
Простил се със ждрелото тъмно,
бих стигнал там, и дъх стаил,
в килия над скалите стръмни,
до Бога бих се приютил!

1829

—————————–

СОНЕТЪТ

Дори и Данте не презрял сонета.
Петрарка в любовта си го втъкал.
Омаян, Шекспир го приел; в несрета
и Камоенс чрез него оцелял…

Пленява той и в наши дни поета.
Да пее с него Уърдсуърт избрал,
когато в бягство от света суетен,
в природата съзря свой идеал.

Под сенките щастливи на Таврида,
на Литва бардът, с римите му свидни,
за дивните си блянове разказа…

У нас не го познаваха жените,
когато хекзаметъра изпитан
заради него Делвиг сам заряза.

1830

—————————–

***

Тук, в гробницата с дъх на тлен,
привел глава, стоя смирен…
Под свода й безчет лампади,
в неумолима тишина,
блестят край стълбове-грамади
и виснат тежки знамена.

Сред тях спи онзи славен син
на Севера - горд властелин! -
страж на покоя ни държавен,
що над врага не се смили -
най-дръзкият от рой прославени
Екатеринински орли.

Тук в мир възторгът ни расте!
На руски той шепти за теб,
как в дни, когато пред величието
на старческите ти коси,
с молба народът коленичи:
„Спаси ни!…” Тръгна… И спаси…

Чуй днес синовният ни глас:
спаси и царя ни, и нас,
о, страшен старец!.. С образ леден
пред гробницата застани
и дух за битки и победи
на полковете ни вдъхни!

Яви се и с могъща длан
ни покажи кой е избран
от теб, за предан твой заместник
в тълпата от безброй водачи!…
Но в храма глух - ни ек, ни звън…
И тънеш ти в сън многозначен,
вековен, непробуден сън…

1831


ПЕВЕЦ

Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?
Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унылый и простой -
     Слыхали ль вы?

Встречали ль вы в пустынной тьме лесной
Певца любви, певца своей печали?
Прискорбную ль улыбку замечали,
Иль тихий взор, исполненный тоской, -
     Встречали вы?

Вздохнули ль вы, внимая тихой глас
Певца любви, певца своей печали?
Когда в лесах вы юношу видали,
Встречая взор его потухших глаз -
     Вздохнули ль вы?

1816

—————————–

ЧААДАЕВУ

С морского берега Тавриды

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

1824

—————————–

ПРОРОК

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, -
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, -
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

1826

—————————–

ЕЕ ГЛАЗА

Она мила - скажу меж нами -
Придворных витязей гроза,
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Её черкесские глаза,
Она владеет ими смело,
Они горят огня живей;
Но, сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..
Потупит их с улыбкой Леля -
В них скромных граций торжество;
Поднимет - ангел Рафаэля
Так созерцает божество.

1828, опубл. 1829

—————————–

МОНАСТЫРЬ НА КАЗБЕКЕ

Высоко над семьёю гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далёкий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!…

<1829>

—————————–

СОНЕТ
           Scorn not the sonnet, critic.

                              Wordsworth

Суровый Дант не презирал сонета;
В нем жар любви Петрарка изливал;
Игру его любил творец Макбета;
Им скорбну мысль Камоэнс облекал.

И в наши дни пленяет он поэта:
Вордсворт его орудием избрал,
Когда вдали от суетного света
Природы он рисует идеал.

Под сенью гор Тавриды отдаленной
Певец Литвы в размер его стесненный
Свои мечты мгновенно заключал.

У нас еще его не знали девы,
Как для него уж Дельвиг забывал
Гекзаметра священные напевы.

<1830>

—————————–

***

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой…
Всё спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамён нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех её врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

В твоём гробу восторг живёт!
Он русский глас нам издаёт;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал - и спас…

Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спасай царя и нас,
О старец грозный! На мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!

Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,
Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм - в молчанье погружён,
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон…

1831