СЪНИЩА

Борис Кагермазов

превод: Иван Бориславов

СЪНИЩА

Както майките сънуват своите деца,
героите - очакваните подвизи,
ездачите - прииждащите пътища,
елените - жестоките ловци,
дъждът - запалени от зной полета,
както дърветата сънуват огъня,
във който утре ще горят,
земята - тъмната тревога,
а пролетта - искрящо слънце,

така и инвалидите
сънуват нощем
своите нозе,
заровени в последната война.


***
Реките се съветват с бреговете,
вратата - със ключа,
куршумите - със спусъка,
сабята - със ножницата,
слънцето - с далечната земя,
а хората пък - помежду си.

И думите една със друга се съветват,
а лъжата,
която се разхожда между нас,
понякога, от страх,
дори със истината се съветва.