Борис Кагермазов

Борис Кагермазов, кабардински поет, прозаик, журналист, е роден на 06.01.1935 г. Издава първия си поетичен сборник „Здравейте” през 1962 г. Автор на около тридесет книги, издадени в Налчик и Москва на кабардински и руски, на много статии за литературата, за живота и творчеството на руски класици, свои колеги по перо и др. Завършва КБГУ. Работи като журналист в радиото. Лауреат на наградата на комсомола на Кабардино-Балкария. По стиховете му композиторите от републиката създават широко популярни песни. Талантлив и плодовит преводач. Стиховете му са публикувани на руски, балкарски, украински, белоруски, български, латвийски, киргизки, чеченски, осетински и други езици. Последната му засега книга е «Пожелания» (2009), кратки разкази и мниатюри на кабардински език.


Публикации:


Поезия:

СЪНИЩА/ превод: Иван Бориславов/ брой 54 септември 2013