Йордан Ветвинов

Йордан Ветвинов (Йордан Тодоров Йорданов) е роден на 16.03.1897 г. в град Дряново. Завършва основно образование в родния си град, а средно в Разград. Ученическите си лета прекарва в Попово, където пише първите си литературни творби - стихове и разкази. Участва в Първата световна война като офицер. След войната завършва юридическия факултет в София, специализира в Париж и се установява като адвокат в град Попово. Инициатор за създаването на седмичния вестник „Поповски новини” през 1924 г., негов редактор от 1925 до 1935 г. като продължава да практикува и като адвокат. Кмет на града през 1933 - 1935 г., председател на читалището, изявен читалищен и театрален деец. По убеждение е ляв земеделец. Народен представител от Поповска околия в 24 ОНС (1938), участва в първата българска парламентарна делегация, посетила Съветския съюз преди Втората световна война. След завръщането си говори с възторг за съветската страна като убеден неин приятел. След установяването си в София, работи като съдия в Софийския районен съд. За пръв път печата през 1920 год. в сп. „Свободна мисъл”. Сътрудничи със стихове на редица вестници и списания: „Парнас, „Яснина, „Хиперион”, „Обществена мисъл”, „Съдба”, „Завети”, „Светлоструй”, „Вестник на жената”, „Дряновски глас” и др. Автор на книгите: „Вчера” (стихове, София, 1930), „Бачо Киро” (поема, 1937) и „Бунтовна пролет” (драма в 5 действия, 1948). Изявява се като преводач на поезия от унгарски и френски език. Превежда поемите на Алфред де Мюсе „Нощи” през 1927 г. Един от основателите на Съюза на българските писатели от провинцията през 1934 г. във Велико Търново. Член на Съюза на българските писатели (1938). Умира на 21.07.1953 г. в София.


Публикации:


Поезия:

НОЩ/ брой 54 септември 2013

СКИТСКА ПЕСЕН/ брой 83 април 2016


Критика за Йордан Ветвинов:

ПРОЗРЕНИЕТО НА ЕДИН ЛИРИК: “УТЕХА ДИРЯ В МЪДРОТО СМИРЕНИЕ”/ автор: Георги Н. Николов/ брой 28 април 2011

„БАЧО КИРО” - ПОЕМА ОТ ЙОРДАН ВЕТВИНОВ/ автор: Васил Каратеодоров/ брой 96 юни 2017