ВИКТОР ПЕТЕЛИН

Валентин Сорокин

превод: Литературен свят

Из „Макаци в полумрака” (2010)

Виктор Василиевич Петелин беше опора за нас, по-младите от него и по-неопитните в литературните баталии на онези години. Петелин никога не се катереше по трибуните на пленумите и конгресите на СП на Русия и СП на СССР, никога не притегляше към себе си цветята на успехите и медалите на славата.

Честен, открит, красив и мъдър човек, Виктор Петелин пред никого не трепереше и не се умилкваше.

Творчеството на Михаил Шолохов и Леонид Леонов, Андрей Платонов и Константин Федин, а след тях - на Виктор Астафиев и Фьодор Абрамов, Валентин Пикул и Константин Воробьов, Иван Акулов и Сергей Воронин, а след тях - на Виктор Лихоносов и Валентин Распутин, Василий Беловаи Глеб Горишин той искрено приветстваше и дълбоко разбираше.

И днес за Петелин имената на Юрий Бондарев или Анатолий Иванов са високи имена.

На Евгений Тяжелников му се наложи да отстъпи под натиска на цекистите от яковлевския клан: Никонов беше преместен от главен редактор на „Молодая Гвардия”, най-храброто и най-руското списание тогава, в списание „Вокруг света” като главен редактор, а на “Молодая Гвардия” Тяжелников успя да утвърди Анатолий Степанович Иванов.

При Иванов списанието още по-остро и по-безпощадно заяви за руския народ, за правото на руския народ на руски живот и съдба. Сега някои вчерашни членове на ЦК на ВЛКСМ, безсъвестно се хвалят: ние разбирахме руската трагедия, ние, така да се каже, се сражавахме, да, сражавахме се! Бюфетни пудели, сияещи с кадифена козина, те джавкаха, донасяйки за нас…

Виктор Петелин е автор на могъща, може така да се каже, биографична антология за Михаил Александрович Шолохов. Години и години отидоха на критика и публициста за този велик подвиг. И какво от това? Подвигът иска жертви. А осмислените и благородни жертвоприношения не се разтварят и не гаснат от ветровете на промените: светлината им помага на поколенията.

Анатолий Василиевич Никонов и Анатолий Степанович Иванова отдавна не са сред нас. Те са в звездните свети далечини… А нас Бог още ни пази. Да бъдем верни на порива на своята младост и великия й идеал, зад нас е Русия!.. А ние сме побелелите й защитници и певци. Нашият глас е неин глас. Нейната мъка е нашата истина.

В Деня на 75-годишнината му пожелавам на Виктор Василиевич Петелин, моя работещ приятел, здраве и вдъхновение.