Дамян Дамев

Дамян Дамев е български прозаик, критик и редактор. Сътрудничи на вестниците “Младо село”, „Литературен ек”, “Литературен глас” и др. Бил е директор на издателство „Народна младеж”. Член на БЗНС. Съставител на редица художествени книги.


Публикации:


Проза:

БЕДНИЯТ ПАВЕЛ/ брой 53 юли 2013

КРАЙ МАРИЦА/ брой 53 юли 2013


Публицистика:

БИОГРАФИЯ НА КОНСТАНТИН Н. ПЕТКАНОВ/ брой 103 февруари 2018


Критика:

„ОБРАЗИ И СЕНКИ”/ брой 87 септември 2016