ТИ КОЙТО И ДА СИ

Витезслав Незвал

превод: Дора Габе

Ти който и да си другарю аз те знам
И тебе млади момко печатарю
и теб що винаги мълчиш и ходиш сам
и теб що пееш весело зидарю

Не се деляхме нивга ний по облекло
не ни деляха бликналите рими
Ти внесе светлина във моя дом
да бъдат мислите ми неделими

От градове села отдето да сме ний
в големия мотор на наште съдбини
сме малки колелца скрепени за да карат

човешкия ни век до днес вървял пешком
към по-щастливи дни към нов и слънчев дом
Ти който и да си познавам те другарю!

1949