СОЦИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОТЕСТА

Андрей Митяев

превод от руски: Илиана Илиева

Социалните инженери са навсякъде: по телевизията, в социалните мрежи, на протестните демонстрации, по срещи, мрежи, аналитически центрове. Те са в блогосферата, в коментарните опции. Дават своя принос. Винаги работят за формиране на мнение.

В началото на 20 век в САЩ се появяват организатори от нов тип - community organizer (организатор на работата с населението). Един от ярките представители на този род организатори е Сол Алински (Saul David Alinsky). Формулираните от него принципи на социалната организация се превръщат в работен инструмент за създаване на управляеми протести.

                           Сол Алински

Роденият през 1909 г. в Чикаго в семейството на руско-еврейски емигранти Алински завършва университета в Чикаго и става обществен организатор - един от първите, които прилагат радикалната политика в черните гета на Чикаго. Дипломната работа на Хилари Клинтън в колежа Уелсли е за Алински и неговите методи. Той оказва значително влияние и на президента Обама, който е обучен за обществен организатор в Чикаго.

След като има организатор, естествено възниква въпросът: какво организира той и с каква цел? На този въпрос Алински отговаря във въведението на книгата си: «Правила за радикали, написани за нямащи, за да вземат властта от имащите ».

През 30-те години на миналия век, точно по време на Великата депресия, Алинский е осенен от идеята, разкриваща механизма на властта. Механизъм, който позволява да се използват взаимните интереси на корпорациите, банките и сферите на обслужване. Той решава да се възползва от този механизъм, за да завземе властта. Започва да създава организации като Back of the Yards и Industrial Areas Foundation. Тяхната мрежа постоянно се разширява и разраства, днес тя е разпространена в много страни по света. Организаторите, работещи на място, Алински тренира сам. След смъртта му community organizers изучават неговите трудове самостоятелно и с помощта на последователи. Например телевизия FOX показва видео как Барак Обама води лекции по изучаване на теорията на Сол Алински в ACORN.

В «Правила за радикали» Алински пише: «Според Достоевски хората се боят най-много от първата крачка. Затова всеки революционен взрив трябва да е предшестван от бавна, пасивна промяна на човешкото съзнание. В резултат на това хората трябва да почувстват колко несретни, отхвърлени, ненужни, изгубени и безперспективни са те в господстващата система, и сами да започнат да желаят да скъсат с миналото и да променят бъдещето. За всяка революция е важно желанието на масите за преобразуване, за промяна. За да се създаде такава ситуация, организаторът трябва да работи не само със средната класа, но и със „сините якички”, иначе те ще „одеснеят”. Това не бива да се допуска. ». Но бедните нямат никаква власт, затова реалната цел е средната класа: «Сега в идните десетилетия организацията трябва да съсредоточи своите действия към средната класа на Америка.. Това е мястото, където се концентрира власт …»

Алински дори не си прави труда да прикрие със „смокинов лист” циничната основа на целта на движението - завземане на властта чрез социални преобразувания. Социалистите принципно прокламират, че са радетели за цялото човечество. В идеологията на радикалите ясно е подчертано - използване на средната класа за превземане на властта. Това е основната разлика между марксизма и алинизма.

Чрез лобиране Алински провежда голяма подготвителна работа за създаването на групи на «упълномощените представители », на които акционерите в публичните корпорации предават своите гласове, а вече те, на ежегодните срещи на акционерите, гласуват «в полза на социалната справедливост ». Така се поставя началото на движение, което се утвърждава през 90-те години, чиято цел е организация на действията на акционерите против американските корпорации.

Въпреки че «Правила за радикали» са антиконституционни и, до голяма степен, аморални, делото на Сол Алински живее и, съдейки по последните събития не само в Америка - побеждава. От неговото гнездо са излетели такива ястреби от национален и интернационален мащаб като: Edward Chambers, Michael Gecan, Wade Rathke, Patrick Crowley, които не просто ръководят десетки филиали на Industrial Areas Foundation, основани от учителя, но също така създават стотици подобни организации под други наименования. И всички те, независимо от името си - профсъюз, Асоциация на обществените организатори за незабавни реформи (Association of Community Organizations for Reform Now) или Международен съюз на работниците в сферата на обслужването (Service Employees International Union) - работят в името на една цел: да се активизира работническото движение за социални промени и завземане на властта.

Плановете на Алински и неговите ястреби не се ограничават само в САЩ. Широко разпространен слоган на идеолога на либералите е: «Мисли глобално, действай локално ».

Ето някои от тактическите методи на Алински за адаптиране към съвременните реалии:
- Бавно прониквайте, внедрявайте се в такива съществуващи организации като църквата, профсъюзите, политическите партии, уеб-сайтове, блогове. Тайно печелете влияние вътре в тези организации и после започвайте промените от тази платформа.
- Напълно подкрепяйте хората в тяхното недоволство и разногласие.
- Обучавайте местните с тези похвати и направете така, че те да определят темите за дискусии за своите местни организаторски групи.
- Употребявайте провокативни въпроси, за да манипулирате и използвате хората за предварително зададена програма. Разпалвайте напрежение между тях колкото се може по-силно.
- Организаторът трябва да предизвика атака срещу себе си, която след това ще затвърди доверието на хората към него.

“Организаторът в абсолютния смисъл се стреми към най-високото ниво, което човек може да достигне - да създава, да бъде „велик съзидател”, да играе ролята на Бог “.

- Врагът на народа трябва да се посочва персонално.
- Врагът трябва да бъде напълно поляризиран, 100% негативно, като първопричина за пълното поражение или пълната победа.
- Целта оправдава средствата.
- Радикалът се цели в средната класа, тъй като тя е голяма и, смесвайки се с нея, говори на нейния език, облича се като нея, използва нравите й, следва моралните й принципи.
- Организаторът трябва да бъде непредсказуем и готов да въвлече всички в хаос и безпорядък заради тези морални принципи.
- Големите и гръмки организационни протести демонстрират сила, даже ако движението е малочислено.

“Ако вашата организация е малобройна - не говорете за членовете й, а вдигайте шум, врява, за да накарате слушателят да повярва, че участниците във вашата организация са много повече, отколкото са наистина “.
- Направете така, че хората първо да действат, а после да мислят.
- Реагирайте с шок и ужас, когато врагът направи някоя грешка, оправдава се и т.н.
- Жестоко подигравайте врага, надсмивайте му се, издевателствайте над него.
- Използвайте насмешки.

- Организаторите винаги трябва да имат няколко „свади в резерв”, запас от кръстоносни походи, които могат да се превключват от един на друг, за да се запазва темпото.
- Случаите на краткотрайното пребиваване в затвора укрепват движението.

“Важно е да се разбере, че не всички възприемат като неетична способността за успешно манипулиране на хората. В действителност тази способност високо се цени в нашето общество, цени се в политиката. Манипулиране…. управление…. каква е разликата….?”

Анализирайте събитията, които се случват в света през последните години. Неслучайно американското списание Time нарече «протестиращият» - човек на 2011 година. Създава се яркото впечатление, че протестите се подготвят, включително по методиката, разработена от Сол Алински. За смяна на неизгодните режими в САЩ са се въоръжили с методика, разработена от техния класов враг, и добиват впечатляващ успех.

Накъде ще се насочи протестната вълна след Северна Африка, Близкия Изток, Европа?
По всяка вероятност към Русия и Китай. В Русия вече се работи по въпроса, което не означава, че руските власти не бива да обърнат поглед към обикновените граждани. В Китай също, макар че той си има собствена специфика и трудности.

Очевидна е целта на тази насочена вълна - отслабване на суверенитета на големите играчи в световната политика, насаждане на управляеми режими, отслабване на междудържавните образувания, например ЕС, които могат да отслабят световното господство на САЩ.


ГК Социальная сеть - Социална мрежа за гражданска журналистика, 05.02.2012