ПРИКАЗКА ЗА РИБАРЯ И РИБКАТА

Александър Сергеевич Пушкин

превод: Иван Пауновски

Живял дядо със своята баба
край брега на морето синьо,
живеели в стара колиба
вече трийсет и три години.
Дядото риба ловял със мрежа,
бабата вълна предяла.
Веднъж той мрежата хвърлил в морето:
изтеглил с мрежата само тиня.
Втори път мрежата хвърлил навътре,
изтеглил с мрежата морски тревици.
Трети път хвърлил мрежата дядо,
изтеглил с мрежата едничка рибка,
не каква да е рибка - златна.
Замятала се златната рибка,
замолила с глас човешки:
„Пусни ме, дядо, пак във морето!
Щедра награда ще имаш от мене,
откуп ще дам, каквото поискаш.”
Смаял се дядо, подплашил се:
рибар бил трийсет и три години,
пръв път чувал, че риба говори.
Пуснал той златната рибка
и така от сърце й рекъл:
„Бог те пазил, златна рибке!
Не ми трябва твоят откуп;
връщай се в морето синьо,
плувай си там на воля.”

Отишъл си дядо при бабата,
разправил той чудо невиждано:
„Хванах днес една рибка,
не каква да е рибка - златна,
проговори ми с глас човешки,
в морето молеше да я пусна
и щедър откуп ми даваше,
откуп, какъвто поискам.
Не посмях откуп да взема,
тъй си я пуснах в морето синьо.”
Почнала баба да му се кара:
„Ех, че си глупаво старче!
Трябваше откуп да вземеш!
Да беше искал поне корито,
нашто съвсем е прогнило.”

Върнал се дядо пак край морето,
гледа - морето се леко вълнува.
Почнал да вика той златната рибка,
доплувала рибката и го пита:
„Кажи, дядо, какво ще поискаш?”
Дядото с нисък поклон й отвръща:
„Ох, смили се, рибке господарке,
кара ми се мойта баба,
просто мира ми не дава:
прати ме да искам ново корито,
нашето било съвсем прогнило.”
Отвърнала му златната рибка:
„Не тъгувай, дядо, хайде сбогом,
ще има бабата ново корито.”
Върнал се дядото в къщи,
гледа - бабата с ново корито.
Още по-люто викнала бабата:
„Ех, че си глупаво старче!
Само корито можа да измолиш!
Много ли полза има от него?
Я върви, глупчо, при рибката,
кланяй се, къща поискай!”

Върнал се дядо край морето,
(силно морето било размътено).
Почнал да вика той златната рибка,
доплувала рибката, попитала:
„Кажи, дядо, какво ще поискаш?”
„Ох, смили се, рибке господарке,
още по-люто ме хока бабата,
просто вече мира ми не дава,
къща иска свадливата баба.”
Отговаря му златната рибка:
„Не тъгувай, дядо, хайде сбогом,
тъй да бъде: ще си има къща.”
Върнал се дядо при свойта колиба,
от колибата и следа няма:
вижда дядо спретната къщурка
с тухлен комин и белосана,
с дъбови врати дялани.
Бабата седи до прозореца,
с цяло гърло крещи на дядото:
„Ех, че си глупаво старче!
Само къща ли, глупчо, измоли?
С поклон се връщай при рибката:
не ща да съм проста селянка,
искам да бъда знатна дворянка.”
Стигнал пак дядо морето синьо;
(неспокойно морето се люшка).
Почнал да вика той златната рибка,
доплувала рибката, попитала:
„Кажи, дядо, какво ще поискаш?”
Дядото с нисък поклон й отвръща:
„Ох, смили се, рибке господарке,
още повече бабата се побърка,
просто мира ми не дава,
не ще вече да бъде селянка,
иска да стане знатна дворянка.
Отговаря му златната рибка:
„Не тъгувай, дядо, ха иди си в къщи.”

Върнал се дядо при бабата.
Що да види! Дворянски покои.
Пред тях седи неговата баба,
в самурено скъпо кожухче;
на главата й накит от сърма,
на шията й бисерна огърлица,
на ръцете й златни пръстени,
на краката й червени ботушки.
Наоколо й слуги раболепни;
тя ги бие, косите им скубе.
Казва дядо на своята баба:
„Добър и ден, госпожо дворянке!
Май ти се насити сега душата?
Викнала бабата срещу него,
в конюшнята го пратила да живее.

Не щеш ли, минала седмица, друга,
още повече бабата пощуряла;
пак изпратила дядо при рибката:
„Върви се кланяй на рибката:
не ща да съм знатна дворянка,
искам да стана волна царица.”
Подплашил се дядо, примолил се:
„Ти какво, бабо, щура ли си?
Ни да стъпиш, ни да продумаш умееш,
в цялото царство за смях ще станеш.”
Разлютила се бабата още повече,
лепнала на мъжа си плесница.
„Как смееш, селяко, да се противиш
на мене, дворянката знатна?
Върви край морето, ти казвам,
инак насила ще те отпратя.”

Отишъл дядо пак край морето,
(потъмняло морето синьо).
Почнал да вика златната рибка.
доплувала рибката, попитала:
„Кажи, дядо, какво ще поискаш?”
Дядото с нисък поклон й отвръща:
„Ох, смили се, рибке господарке,
пак ме хока мойта баба,
не ще вече да бъде дворянка,
иска да стане волна царица.”
Отговаря му златната рибка:
„Не тъгувай, дядо, хайде сбогом!
Добре! Ще стане баба царица!”

Върнал се дядо при бабата.
Що да види! Царски палати.
Гледа в палатите своята баба,
седи на трапезата също царица,
прислужват й разни боляри, дворяни,
скъпи задморски вина й наливат,
похапва си бабата медени курабийки;
наоколо стражи стоят страховити,
на рамо държат остри топори.
Като зърнал туй дядо - подплашил се!
Доземи на баба се поклонил,
рекъл й: „Добър ден, страшна царице,
май си насити сега душицата?”
Хич не го и погледнала баба,
смигнала само да го изпъдят.
Скокнали болярите и дворяните,
с юмруци погнали дядото,
на вратата стражите го присрещнали,
едва с топорите си не го съсекли.
А пък народът му се присмивал:
„Тъй ти се пада, стари глупако!
От днес да си имаш добра поука:
не отивай, дето не ти е мястото!”

Не щеш ли, минала седмица, друга,
още повече бабата пощуряла.
Царедворци при него изпратила,
намерили дядото те, довели го.
Рекла бабата на дядото:
„Върви да се кланяш на рибката.
Не ща да съм волна царица,
искам да бъда морска властелинка,
да живея в Океан море,
да ми слугува златната рибка,
да я пращам, където поискам.”

Не посмял дядо да се противи,
не дръзнал дума напряко да каже.
Отишъл той край морето синьо,
гледа, в морето черна буря:
отвред се издуват вълни сърдити,
брега връхлитат и вият ли, вият.
Почнал да вика той златната рибка,
доплувала рибката, попитала:
„Кажи, дядо, какво ще поискаш?”
Дядото с нисък поклон й отвръща:
„Ох, смили се, рибке господарке!
Що да сторя с проклетата баба?
Вече не иска да бъде царица,
иска да стане морска властелинка:
да живее в Океан море,
ти, златна рибке, да й прислужваш,
да те праща, където поиска.”
Нищо не казала рибката - само
с опашка плеснала по вълните,
гмурнала се в морето дълбоко.
Дълго я чакал на брега дядо,
не дочакал, отишъл при бабата -
що да види: пак стара колиба,
на прага й седнала бабата,
а до нея - прогнило корито.

1833

—————————–

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, -
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, -
Пришел невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой, - золотою.
Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в море,
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь.»
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».

Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо.
«Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По-нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась,
Дорогою ценою откупалась:
Откупалась чем только пожелаю.
Не посмел я взять с нее выкуп;
Так пустил ее в синее море».
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с нее корыто,
Наше-то совсем раскололось».

Вот пошел он к синему морю;
Видит, - море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка и спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Будет вам новое корыто».
Воротился старик ко старухе,
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
«Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ль корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж избу».

Вот пошел он к синему морю,
(Помутилося синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Еще пуще старуха бранится,
Не дает старику мне покою:
Избу просит сварливая баба».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: изба вам уж будет».
Пошел он ко своей землянке,
А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светелкой,
С кирпичною, беленою трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидит под окошком,
На чем свет стоит мужа ругает.
«Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, избу!
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой».

Пошел старик к синему морю;
(Не спокойно синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Пуще прежнего старуха вздурилась,
Не дает старику мне покою:
Уж не хочет быть она крестьянкой,
Хочет быть столбовою дворянкой».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом».

Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчовая на маковке кичка,
Жемчуги огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.
Перед нею усердные слуги;
Она бьет их, за чупрун таскает.
Говорит старик своей старухе:
«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!
Чай, теперь твоя душенька довольна».
На него прикрикнула старуха,
На конюшне служить его послала.

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Опять к рыбке старика посылает.
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь,
Насмешишь ты целое царство».
Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа.
«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою? -
Ступай к морю, говорят тебе честью,
Не пойдешь, поведут поневоле».

Старичок отправился к морю,
(Почернело синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,
Хочет быть вольною царицей».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом!
Добро! будет старуха царицей!»

Старичок к старухе воротился.
Что ж? пред ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;
Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, - испугался!
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: «Здравствуй, грозная царица!
Ну, теперь твоя душенька довольна».
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашеи затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила.
А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!»

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Царедворцев за мужем посылает,
Отыскали старика, привели к ней.
Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».

Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперек слова молвить.
Вот идет он к синему морю,
Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился -
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.

1833