СЕНЬОРА, САМОВОЛНО ПОСОЧЕТЕ…

Мигел де Сервантес

превод: Стоян Бакърджиев

***
Сеньора, самоволно посочете,
каквито щете цели дръзновени:
ще бъдат както трябва оценени,
ще бъдат много радостно приети.

Щом искате, скрил своите несрети,
да бъда мъртъв - свършено е с мене!
Да ви описвам болките стаени -
не, те ще бъдат от Амур възпети.

Душата ми неща несходни крие:
мек восък, твърд брилянт… Какво да сторя -
и тя според Амур се нагласява.

Поднасям ви брилянт и восък - вие
дълбайте, вайте… Белегът остава
и ще го пазя чак до гроб, сеньора.