НА Щ. В. ПЛОТНИКОВА

Иван Никитин

превод: Георги Ангелов

НА Щ. В. ПЛОТНИКОВА

Кротка, нежна е тя като гълъб,
като млада сърна е плашлива…
Моля, Господи, нека да бъде
като ангел небесен щастлива.

26 август 1856

—————————–

Щ. В. ПЛОТНИКОВОЙ

Как голубь, кротка и нежна,
Как лань молодая, пуглива,
О боже! да будет она,
Как ангел небесный, счастлива.

26 августа 1856