МЛАДОЖЕНЦИ

Ремей Маргарит

превод от каталунски: Росица Василева

Младоженци току-що сгодени
на острова идват,
ритуала да изпълнят
да бъдат щастливи.
На показ е пръстът,
оброкът на договор за любов,
с пръстен жълт или бял.
Ала лицата говорят
за недоумение как да запълнят
часовете.
Трябва да попълнят документите,
които изисква градът.
Свободата
и блясъкът в очите,
дето ги съпътстват,
за броени дни
ще изчезнат.
Това премерено удоволствие
ще положи темелите
на един кът без надежда.