НЕСЪЩЕСТУВАЩО ДЪРВО

Владимир Беекман

превод: Кузман Савов

Далеч в страна потайна
расте дърво незнайно,
то странни ябълки плоди
със черно-бели две страни.
Отровен сок едната крий,
живот във другата струи.
Отхапеш ли от бялото,
чудесна сила дава то,
но черно ако огризеш,
разсъдък губиш и ще мреш.

В страната тъй потайна
със лекота нехайна
въртят зловещи ветрове
тез черно-бели плодове.
Добро със зло се слива
и трудно се открива:
поднася ти приятел мил
уж бяло - с черно те гостил!
Във този миг се чува
как вятърът ликува.

Магьосническа сила
е ябълката скрила:
опиташ да откъснеш плод,
да разделиш добро от зло -
плодът се запремята
и тупва на земята.
Уж бялото си пожелал,
а вкус усещаш - чернобял…
Остава безответна
загадката двуцветна.

Далеч в страна потайна
расте дърво незнайно…

1968