ПЕРСИЙСКА ЛИРИКА

превод: Кирил Христов

Неизвестни поети

***
О, млади, който жажда утолява
Със виното, наречено любов,
След като пие - повеч зажъднява,
и ден и нощ да пие е готов!

—————————–

***
Луната пей отвръх небето,
Като мюезин от минарето.

На младите съня тя куди
И всички за молитва буди.

Тя вика им, о, млади бдете,
Обичайте се и горете!