КЪМ МОРЕТО

Александър Сергеевич Пушкин

превод: Никола Фурнаджиев

КЪМ МОРЕТО

За сетен път, стихийо бурна,
дойдох тук аз да се простя
със синевата ти лазурна
и с гордата ти красота.

Като другарски зов прощален,
с тъга изпълнил моя дух,
за сетен път шума печален
от твоите простори чух.

Страна любима и желана,
край тебе честно ден след ден
как бродех тих, как бродех странен,
в кроежите си углъбен!

Обичах аз, пред теб изправен,
дълбокия ти безднен глас
и твоя тих вечерен час,
и порива ти своенравен.

Платното бяло в тихи дни
пълзи по благата ти воля
без страх над леките вълни,
но тънат лодките надолу,
щом бурята те затъмни.

Не ми се случи да оставя
завинаги брега проклет,
възторжено да те възславя
и по вълните да отправя
аз бягството си на поет.

Към мен ти чакащ взор извръща,
към теб напусто се стремях,
пленен от твойта страст могъща,
но пленник на земята бях.

Какво да жаля? Накъде ли
разперил би духа крила?
Все още в твоите предели
намерил бих една скала.

На спомените величави
един печален пантеон,
където от света забравен
угасваше Наполеон.

Умря измъчен той и ето
като на бурята шума
властител друг на умовете
след туй навеки занемя.

От свободата непрежален,
остави ни велик завет.
Шуми, отново закипяло;
море, той беше твой поет.

Той своя образ взе от тебе,
духа ми беше ти присъщ.
С неукротим и мрачен жребий,
той като тебе бе могъщ.

В света посърнал, океане,
къде ме би отнесъл ти?
Съдби вред същи… С щит стоманен
просветата или тирана
бдят там, где благото цъфти.

Прости, море! Не ще забравя
разкошната ти красота.
Шума ти дълго ще долавям,
когато пада вечерта.

От теб изпълнен, сред горите
скалите ти ще пренеса
и сенките ти, и лъчите,
и на вълните ти гласа.

1824

—————————–

***
Вървя ли в улиците шумни,
препълнен храм ли посетя,
или съм с юноши безумни,
все виждам своята мечта.

Аз мисля си: ще минат дните
и тез, що виждаме сред нас,
ще слязат всички в тъмнините,
и бие вече нечий час.

Дъба ли видя зеленеещ,
аз пак си мисля за това:
и мене той ще надживее,
както бащите надживя.

В ръцете си дете ли взема,
аз вече казвам си: прости!
За мен да тлея ми е време,
на мястото ми ти цъфти!

И свикнах, както си отиват,
годината или денят,
годишнините да откривам
на неотменната си смърт.

Къде ли мойта смърт ме дебне?
Сред боя, в бурното море
или долчинката съседна
праха ми сив ще прибере?

Знам: на трупа е безразлично
где гние в гробищния мраз,
ала до своя край обичан
бих искал да почивам аз.

И нека да кипи до входа
на гробницата младостта
и равнодушната природа
да грее с вечна красота.

1929

—————————–

КАВКАЗ

Кавказ е под мене. Стоя възхитен
над снежните преспи пред страшната бездна.
Орелът, от връх неизвестен възлезнал,
се рее без трепет наравно със мен.
Тук виждам где тръгват поточета сини
и първия тласък на грозни лавини.

Под мене рой облаци мирно вървят
и падайки, тътнат през тях водопади,
под тях пък оголени скални грамади,
по-долу мъх бледен и тръни личат
и вече - горички със сенки зелени,
где птици писукат и тичат елени.

И хора, загнездени в тези места.
И стадо по урви, с тревица набола.
И слиза овчарят за нещо надолу,
Арагва где тича със пяна в уста,
и конникът нищ се таи в теснината,
где Терек свирепо вълните си мята.

Реве като звяр, който вкусна храна
съзрял е наблизо зад клетка железна,
и блъска брега си с вражда безполезна,
и лиже скалите със гладна вълна…
Но няма награда за силите млади -
притискат го само безмълвни грамади.

1829


К МОРЮ

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтической побег!

Ты ждал, ты звал… я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я…

О чём жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы…
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нём означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел… Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

1824

—————————–

***
Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдём под вечны своды -
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживёт мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлёт судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

1829

—————————–

КАВКАЗ

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орёл, с отдалённой поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утёсов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зелёные сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к весёлым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьётся о берег в вражде бесполезной
И лижет утёсы голодной волной…
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.

1829